sústruh SU-80A/2750

Cena: 
3 000 €

V dobrom stave zapojeny funkčný k sústruhu je lícna doska

sústruh SU-80A/2750
sústruh SU-80A/2750
sústruh SU-80A/2750