luneta pevná sústruh SU-63

Cena: 
250 €
luneta pevná sústruh SU-63