luneta pevná sústruh Sui-40

Cena: 
250 €

upravená na sústruh SUi-40

luneta pevná sústruh Sui-40