luneta pevná sústruh Sui-50

Cena: 
250 €

upravená na sústruh SUi-32

luneta pevná sústruh Sui-50