otvorová brúska BDA-400

výrobca ČZ Strakonice ,príslušenstvo brúsne telieska
natočenie prac. vretenníku 45 stup.
obežný priemer v ochrannom kryte - 630mm
obežný priemer pri natočené vreteníka 45 stup. - 500mm
max hĺbka brúsenej diery 315mm
max pohyb pozdĺžneho stola 600mm
otáčky brúsneho vretena 2625-7500 ot/min
Celkový příkon stroje: 13 kW
Půdorysná plocha stroje: 3500x2270 mm
Váha stroje: 5800 kg

otvorová brúska BDA-400
otvorová brúska BDA-400
otvorová brúska BDA-400