karusel SKJ-8

v dobrom stave plne funkčný ,demontovaný ,komplet dokumetácia

karusel SKJ-8