Tabulové Nožnice na plech NTC-1250-2,5mm

V dobrom stave plne funkčné výrobca strojárne Piesok do 2,5mm elektrické

Tabulové Nožnice na plech NTC-1250-2,5mm